Coaching bij burn-out

Waar een medewerker met lichamelijke klachten een nieuwe stoel, een nieuw bureau en een zitinstructie krijgt, wordt voor een medewerker met psychische klachten vaak weinig tot niets geregeld. Dit terwijl stressgerelateerde klachten de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim zijn. De kosten voor een medewerker die uitvalt door burn-out kunnen zomaar €60.000 bedragen.

De werkdruk in Nederland is hoog in vergelijking met de rest van Europa. Ongeveer 1 op de 6 werknemers ervaart burn-out klachten. Burn-out ontstaat na jarenlange stress en door destructieve denkpatronen, onderdrukte emoties, traumatische gebeurtenissen of gebeurtenissen op het werk of in de privésituatie, of door een combinatie van al deze factoren.

Het lange termijngevolg hiervan is uitputting (zowel lichamelijk als geestelijk), een verminderde motivatie, een cynische/afstandelijke houding, terugtrekgedrag en het gevoel minder competent te zijn ten opzichte van het werk en/of de privésituatie. Ook min of meer ernstige duidelijke of vage lichamelijke en/of geestelijke klachten steken de kop op.

Burn-out begint met vage klachten en is een sluipend proces. Er is sprake van lichamelijke ontregeling. Deze ontstaat als gevolg van de stress. Mensen met een verhoogd risico op burn-out onderdrukken vaak de eerste symptomen en willen niet erkennen dat ze een potentieel probleem hebben. Vaak zijn ze zich niet bewust van de waarschuwingssignalen. Onze moderne levensstijl doet een extra duit in dit zakje door het niet mogen voelen van emoties en niet kunnen voelen van wat er werkelijk speelt. Mensen spiegelen zich aan een niet realistisch ideaalbeeld en gaan op zoek naar waardering buiten zichzelf.

HET COACHTRAJECT
In het coachtraject voor herstel bij een burn-out wordt de coachee gedurende 8 sessies in 10 weken begeleid bij en in het herstel op basis van de 7 gebieden van het menselijk functioneren uit het Multi Modale Model, een model voor de samenhang tussen de verschillende aspecten van persoonlijk functioneren en de wisselwerking tussen persoon en omgeving.

Met behulp van ACT (Acceptance- en Commitment therapy, een derde generatie gedragstraining, afkomstig uit de positieve psychologie) leert de coachee hoe om te gaan met zijn mentale problemen zodat hij weer voluit en zinvol kan leven. De kwaliteit van leven kan hiermee enorm toenemen.

Indien nodig worden er natuurlijk ook voedings-, beweeg- en leefstijladviezen gegeven voor het omgaan met eventuele fysieke klachten ontstaan door stress.